Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 
Pilotażowy program „Uczeń na wsi”
23 grudnia 2009 

Informacje dotyczące programu "Uczeń na wsi".


PFRONW dniu 08.12.2009 r. Gmina Sędziszów Młp. podpisała umowę z PFRON-em na realizacje pilotażowego programu „Uczeń na wsi” w roku szkolnym 2009/2010.

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu ubiegało się łącznie 78 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności i zamieszkujące tereny wiejskie gminy Sędziszów Młp.

Uczniom, którzy złożyli wnioski do 30.09.2009r. zostały przyznane następujące kwoty:

Szkoła podstawowa - 1633,60 zł;

Gimnazjum - 1633,60 zł;

Szkoła ponadgimnazjalna - 2450,40 zł.

Wnioskodawca na poniesione koszty powinien przedstawić faktury, rachunki.

Faktury powinny być wystawione na wnioskodawcę lub ucznia niepełnosprawnego, faktury wystawione na osobę inną niż wnioskodawca lub uczeń niepełnosprawny nie będą uznane w rozliczeniu, wyjątek dotyczy faktur za łącza internetowe, gdzie faktura może być wystawiona na współmałżonka Wnioskodawcy.

Przedstawione przez wnioskodawcę dokumenty muszą być wystawione w okresie trwania zajęć szkolnych, czyli od dnia 01.09.2009 do dnia 25.06.2010, wyjątek stanowią dokumenty za książki i internet, które mogą być z wakacji.

Wraz ze złożeniem końcowych dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w okresie objętym dofinansowaniem.

Planowanym terminem wypłaty dofinansowania jest V-VI 2010 rok po przedłożeniu dokumentów na przyznane dofinansowanie.

Bliższych informacji można uzyskać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Młp telefon: (017) 221-65-94. w godzinach 7.30-15.30.


Katalog kosztów kwalifikowanych

 
Copyright (c) 2013 www.ZOSiP.pl