Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski
 
Start
Ogłoszenia
Projekty unijne
Projekty rządowe
Stypendia
Wyprawki szkolne
Dowóz dzieci
Struktura firmy
Statut
Kontakt
BIP
   
 

 

Witamy na stronie
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski

 Celem działalności Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski jest pełna obsługa ekonomiczno-finansowa administracyjna szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w mieście i gminie oraz współpraca z Urzędem Miejskim w Sędziszowie Młp. w zakresie prowadzenia inwestycji i remontów w/w jednostek oświatowych przy zachowaniu samodzielności dyrektorów wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty.
Projekt „e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”
5 kwietnia 2017 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Stypendia szkolne na rok 2016/2017
24 sierpnia 2016 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że od 01 września 2016 roku do 15 września 2016 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017 (w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2016 roku).

Program rządowy „Książki naszych marzeń” w gminie Sędziszów Małopolski
18 lipca 2016 
Celem głównym programu rządowego było wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wybieranie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Program rządowy - Książki naszych marzeń
12 października 2015 
W ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

Stypendia szkolne 2015/2016 - informacje dodatkowe
26 sierpnia 2015 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia szkolne 2015/2016
26 sierpnia 2015 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Sędziszów Małopolski w Sędziszowie Małopolskim informuje,że od 01 września 2015 roku do 15 września 2015 roku (w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2015roku) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.

Wyprawka szkolna 2015/2016
6 sierpnia 2015 
Pomoc finansowa dla uczniów.

Darmowe podręczniki
19 czerwca 2015 
W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podręczniki będą darmowe – z punktu widzenia rodzica – dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Sprawozdanie za 2014 rok - pomoc materialna
10 maja 2015 
Informacja o pomocy materialnej z jakiej korzystali uczniowie Gminy Sędziszów Małopolski w 2014 roku.

Pomoc materialna – stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015
19 sierpnia 2014 
Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej mogą ubiegać się o stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Wyprawka szkolna 2014/2015
5 sierpnia 2014 
Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolny 2014/2015.


Archiwum
 
Copyright (c) 2013 www.ZOSiP.pl